Rådgivning og Aktiviteter

November 2020

NETVÆRK

Pårørendecafe for mænd - Nordfyn

  • Tirsdag d. 3. november kl. 14.30-16.30 på Vestervænget 113, 5471 Søndersø

Mænd, som er eller har været pårørende til et menneske med demens, mødes til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer. Der er mulighed for at personen med demens følger med og er i Daghøjskolen 5- kanten under mødet.

Vi begynder med kaffe og kage. Demenskoordinator Vencke Rhod deltager. Når Vencke har bidraget med faglige input, trækker hun sig tilbage, og vi hygger os sammen over en øl.

Kom og deltag i et fællesskab med tavshedspligt

Vi mødes 1. tirsdag i måneden fra 14.30 – 16.30

 

Framelding senest torsdagen før til Peter Kûhnel eller Vencke Rhod

Peter Kûhnel                                                                           Vencke Rhod

Mobil: 29217345                                                                    Mobil: 23345718                                                     

Mail: pkuhnel@me.com                                                                   vrhodr@nordfynskommune.dk

 

Arrangør: Nordfyns kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen.

Pårørendegruppe Nordfyn

  • 6. november kl. 10-12 på Plejecenter Bryggergården, Bryggerrivej 20, 5450 Otterup, i mødelokale 2

Vi synger, drikker kaffe og snakker. Det koster 25 kroner. Det foregår på skift i Otterup og Bogense.

Tilmelding senest dagen før til Karen Elise eller Nikita.
Nikita Nielsen  eller Karen Elise Mølgaard
Mobil: 21 59 92 99 Mobil: 22 67 64 25
Mail: nikita@nordfynskommune.dk mail: ke@moelgaard

 

Pårørendegruppe - Langeland

  • 11. november kl. 13.00-15.00, Frivilligcenter Langeland, mødelokale F1, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Som pårørende til et menneske med demens kan der være mange ting, du synes er svære. Ting du kan have brug for at vende med andre i en lignende livssituation. En pårørendegruppe er et frirum, hvor du kan træffe andre pårørende til mennesker med demens.

OBS: Temaet denne gang er teknologiske hjælpemidler, der findes til at lette hverdagen med demens. Forskellige produkter bliver præsenteret og I får mulighed for at drøfte med hinanden og en hjælpemiddelkonsulent, hvad de forskellige ting kan bruges til.

Tilmelding til: Tine Eenholt Sorknæs, Demenskoordinator, Mobil 21 37 25 42

Mail: tiso@langelandkommune.dk

 

SAMVÆR

Mandags-café i Søndersø

  • 9.november 2020 kl. 14.30-16.30: Sang og musik i Særslev Forsamlingshus, Vestergade 22, 5471 Søndersø

Formålet med caféen er at skabe rum og plads til at mennesker med demens, ægtefæller, børn og venner kan komme i et fællesskab, hvor der er fokus på hyggeligt samvær. Caféen giver mulighed for en god snak. Vi synger, drikke kaffe/te og lytter til de forskellige oplæg. 

Det koster 25 kr.

Tilmelding senest fredag for caféen til:
Birthe Øxenberg - 21 58 34 11
Birthe@oexenberg.dk

Dorthe Aarøe - 21 59 92 99
daa@nordfynskommune.dk

 

KURSUS

Pårørendekursus i samtale støttende kommunikation

  • Torsdag den 5., 12. og 19. nov. 2020 - Alle dage kl. 16.30 - 19.00 på
    Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

På dette kursus kan du som pårørende til et menneske med demens lære at kommunikere med din nærmeste, så vedkommende kan få udtrykt, det han/ hun gerne vil. Og så du kan forstå, hvad vedkommende vil/ mener.

Mennesker, der som følge af en demenssygdom har fået sproglige og andre kommunikative vanskeligheder, har stadig holdninger og meninger, selvom det kan være svært at udtrykke. Det kan fx være svært at finde ordene og få sagt det, man gerne vil, eller være svært at forstå, hvad andre siger.

Kurset opdeles i 3 sammenhængende moduler med oplæg og praktiske
øvelser. Klik her og læs mere om kurset

Tilmelding:
Tilmelding til familiens demenskoordinator 1 uge før kursets start.

Kurset er gratis.

 

 

Teknologier der kan lette hverdagen med demens 

  • Onsdag d. 11. november kl. 13-15 på Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.
  • Torsdag d. 12. november kl. 10-12 i Aktivcentret Glamsbjerg, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg

Kom og få på 2 timer præsenteret og demonstreret nogle af de mange teknologiske muligheder, der findes til at lette en hverdag med demens.

Ergoterapeut Sissel Madsen fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark viser et udvalg af produkter på markedet.

Du får mulighed for at få teknologien i hænderne – og sammen med konsulenten, demenskoordinator og de andre deltagere mulighed for at tale om mulighederne i teknologien.

 Gratis at deltage