Om projektet

Projektets hvem, hvad, hvorfor

Assens, Nordfyns, Faaborg Midtfyns og Langelands Kommuner samarbejder om at skabe tilbud i samarbejde med civilsamfundet, for familier med demens, på tværs af kommunegrænser.

I projektet samarbejdes der også med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som blandt andet kommer på besøg med deres teknologibibliotek i hver kommune. I teknologibiblioteket kan man afprøve og låne forskellige teknologiske hjælpemidler, samt få råd og vejledning om hjælpemidler, når man oplever hukommelsesbesvær.

Det Mobile Rådgivnings- og Aktivitetscenter til Demente er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Der er iværksat 12 lignende projekter rundt om i Danmark på baggrund af den nationale demenshandlingsplan.

Formålet med centrene er; At sikre mennesker med demens, herunder især yngre, samt deres pårørende relevante, dækkende og tilgængelige rådgivnings- og aktivitetstilbud i tyndt befolkede områder i fynske kommuner gennem en organisering, som sikrer bæredygtig udvikling af disse tilbud.
At etablere en attraktiv ramme for frivillige og civilsamfundsorganisationer, som bidrager med rådgivning og aktiviteter for målgruppen.

Det Mobile Rådgivnings og Aktivitetstilbud til demente er fællesprojekt mellem Assens. Faaborg-Midtfyn, Langeland og Nordfyns Kommune.