Kalender for aktiviteter

Marts 2021

NETVÆRK

Pårørendecafe for mænd - Nordfyn

  • Tirsdag d. 2. marts kl. 14.30-16.30 på Vestervænget 113, 5471 Søndersø

Mænd, som er eller har været pårørende til et menneske med demens, mødes til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer. Der er mulighed for at personen med demens følger med og er i Daghøjskolen 5- kanten under mødet.

Vi begynder med kaffe og kage. Demenskoordinator Vencke Rhod deltager. Når Vencke har bidraget med faglige input, trækker hun sig tilbage, og vi hygger os sammen over en øl.

Kom og deltag i et fællesskab med tavshedspligt

Vi mødes 1. tirsdag i måneden fra 14.30 – 16.30

 

Framelding senest torsdagen før til Peter Kûhnel eller Vencke Rhod

Peter Kûhnel                                                                           Vencke Rhod

Mobil: 29217345                                                                    Mobil: 23345718                                                     

Mail: pkuhnel@me.com                                                                   vrhodr@nordfynskommune.dk

 

Arrangør: Nordfyns kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen.