Kalender for aktiviteter

Juni 2021

Pårørendecafe for mænd - Nordfyn

  • Tirsdag d. 22. juni kl. 14.30-16.30 på Vestervænget 113, 5471 Søndersø

Mænd, som er eller har været pårørende til et menneske med demens,
mødes til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer.
Der er mulighed for at personen med demens følger med
og er i Daghøjskolen 5- kanten under mødet.

Vi mødes 1 gang hver måned fra 14.30 – 16.30

Vi begynder med kaffe og kage. Demenskoordinator Vencke Rhod deltager.
Når Vencke har bidraget med faglige input, trækker hun sig tilbage,
og vi hygger os sammen over en øl.

Kom og deltag i et fælleskab med tavshedspligt

Framelding senest torsdagen før til Peter Kûhnel eller Vencke Rhod

Peter Kûhnel Mobil: 29217345, mail:  pkuhnel@me.com

Vencke Rhod Mobil: 23345718, mail: vrhodr@nordfynskommune.dk

Venlig hilsen Peter Kûhnel og Vencke Rhod

Arrangør: Nordfyns kommune i samarbejde med Alzheimer foreningen.

Alzheimerforeningen v. Peter Kûhnel formand for afdeling Fyn.
https://www.alzheimer.dk/

Nordfynskommune. https://www.nordfynskommune.dk /