Kalender for aktiviteter

December 2022

Fåborg-Midtfyn indbyder til kursus for familier, der lever med demens

23/8 + 22/9 + 24/10 + 15/11 + 8/12

 

Viden om demens - Aktivitet og motionsmuligheder sammen eller hver for sig.

 

Torsdag, 8. december, 2022,

kl. 15-17.00

Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe

Velkomst v. Demenskoordinatorerne
Emne:
Aktivitet og motionsmuligheder sammen eller hver for sig v/repræsentant for DGI-Fyn og Karin Ottosen, projektleder Sammen om Livet, Fåborg-Midtfyn Kommune
Tilmeldingsfrist: 1/12-22

Baggrund: Når et menneske får konstateret en demenssygdom, opstår en ny situation, som påvirker ens daglige liv.
Der kan opstå situationer, som er vanskelige for både personen med demens og for deres pårørende at tackle.

Dette kursus er målrettet pårørende til personer med demens med henblik på at give information, råd og vejledning om demens.
Ligeledes vil der være mulighed for at  samtale og udveksle erfaringer med andre pårørende.
Der er en ekstra medarbejder til stede, som kan tilbyde et aktivitetstilbud til personer med demens i et andet lokale samtidigt med oplægget.

Tilmeldingsfrist senest en uge før hvert arrangement til demenskoordinatorerne

Eva Corfitzen, mail escor@fmk.dk eller telefon: 7253 5062

eller

Sanne Pasfall, mail spasf@fmk.dk eller telefon: 7253 5061