Hjælp til hverdagen

Rådgivningstilbud

Her kan du finde forskellige rådgivningstilbud fra patientforeninger på demensområdet. OG du kan finde lokale rådgivnings- og netværkstilbud - drevet af frivillige.

Alzheimerforeningen - råd til livet som pårørende

- klik her og se hvordan du i Alzheimerforeningen kan få råd og hjælp til livet som pårørende til en person med demens.  

 

Alzheimerforeningen - råd om kommunikation

- klik her og se på video nogle gode råd til kommunikationen med et menneske, der har en demenssygdom

 

Alzheimerforeningen - råd og dialog ung til ung

- klik her og find alt om at være ung med en forældre, der har en demenssygdom

Her finder du også tilbuddet om, at kunne kontakte andre unge, der har en mor eller far med demens og som forstår mange af de dilemmaer, tanker og følelser, der kan være forbundet med det. Tilbuddet hedder "Ligepersoner".

- klik her og læs mere om "Ligepersoner"

 

 

 

HUSET, Fåborg - selvhjælpsgruppe for pårørende

I selvhjælpsgruppen for pårørende til demente mødes man og deler sine oplevelser som pårørende med andre i samme situation. Gruppen har tilknyttet en ansvarlig tovholder.

- klik her og læs mere om selvhjælpsgruppen for pårørende til mennesker med demens

 

Demensklubben i Aarup 

Demensklubben er for dig, der har let til moderat demens og kunne tænke dig socialt samvær med andre. Formålet er at have et godt samvær med ligesindede i et par timer. 

- klik her og kom til aktivitetskalenderen, hvor du kan se, hvornår klubben mødes næste gang

 

Demenscaféen i Flemløse

Som demensramt par oplever I måske både ensomhed og isolation i forbindelse med sygdommen.Demenscaféen er et tilbud til alle demensramte par og giver mulighed for at
I kan deltage i nogle sociale arrangementer sammen. Ved hvert caféarrangement vil der være et tema på dagsordenen. 

Klik her og se hele årets program og alt vedr. tilmelding og transport.

 

 

Netværksgruppe for pårørende til mennesker med demens - Rudkøbing

En pårørendegruppe er et frirum, hvor du kan træffe andre pårørende til mennesker med demens. Vi mødes og udveksler tanker, idéer og erfaringer med at være pårørende.

- klik her og kom til aktivitetskalenderen, hvor du kan se, hvornår gruppen mødes næste gang

 

Selvhjælpsgruppe for pårørende - Rudkøbing

Læs mere om denne gruppe på https://frivilligcenterlangeland.dk/selvhjaelp/demens-parorende-hjaelper-parorende