Demensvenlige Foreninger

Her finder du rådgivning og aktiviteter målrettet dig/ jer med demens tæt inde på livet


Kallerupvej i Odense

Rådgivnings- og Kontraktcentret for mennesker med demens og deres pårørende.

Rådgivnings- og kontaktcentret er et åbent og uvisiteret tilbud for mennesker med demens i tidligt stadie, samt deres pårørende. Her har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og få rådgivning og støtte til at håndterer hverdagen med demens. 

 

Demenscenter Sydfyn i Svendborg

Rådgivnings- og Kontaktcenter for mennesker med demens og deres pårørende.

I Demenscenter Sydfyn vil vi styrke og støtte dig, som har fået en demenssygdom og dine pårørende i at mestre de ændrede livsvilkår, som sygdommen fører med sig, så I for mulighed for at leve det liv, I ønsker.

 

Daghøjskolen 5-Kanten, Søndersø

Daghøjskolen 5 kanten er et åbent møde-, være- og lærested for borgere, der har fået stillet en demensdiagnose og for ægtefæller, børn samt andre nære pårørende. Her tilbydes aktiviteter og demens- og pårørende caféer, hvor man kan deltage sammen eller hver for sig. Derudover er der mulighed for at deltage på forskellige aktiviteter med fokus på fællesskab, nærvær og udeliv.

Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Demenscafeen "Forglem mig ej" i Hillerslev

Cafe for mennesker med en demenssygdom og er tænkt som et samlingssted, hvor også pårørende kan få en god snak med hinanden. 

Mød op sammen med pårørende, ledsager eller besøgsven til hyggeligt samvær, kaffe, fællessang og evt. underholdning.

Cafeen er blevet til i et samarbejde mellem Faaborg - Midtfyn kommune og frivillige fra Ældre Sagen i hhv. Faaborg og på Midtfyn. Derfor er alle velkomne fra hele kommunen.

Ingen tilmelding, så kom og vær med.

Kontakt Bodil Sandager b-sandager@hotmail.com

 

Frivillighedscenter Langeland

På Frivilligcenter Langeland har vi mange forskellige aktiviteter - og de fleste kan alle være med til.

Vi har også aktiviteter særligt til dig, der har demens tæt inde på livet.

Man kan læse mere om arrangementerne på https://frivilligcenterlangeland.dk/selvhjaelp/demens-parorende-hjaelper-parorende