Demensvenlige Foreninger

Her finder du rådgivning og aktiviteter målrettet dig/ jer med demens tæt inde på livet


Kallerupvej i Odense

Rådgivnings- og Kontraktcentret for mennesker med demens og deres pårørende.

Rådgivnings- og kontaktcentret er et åbent og uvisiteret tilbud for mennesker med demens i tidligt stadie, samt deres pårørende. Her har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og få rådgivning og støtte til at håndterer hverdagen med demens. 

 

Demenskontakten i Svendborg

Rådgivnings- og Kontaktcenter for mennesker med demens og deres pårørende.

I Demenskontakten vil vi styrke og støtte dig, som har fået en demenssygdom og dine pårørende i at mestre de ændrede livsvilkår, som sygdommen fører med sig, så I for mulighed for at leve det liv, I ønsker.

 

Daghøjskolen 5-Kanten, Søndersø

Daghøjskolen 5 kanten er et åbent møde-, være- og lærested for borgere, der har fået stillet en demensdiagnose og for ægtefæller, børn samt andre nære pårørende. Her tilbydes aktiviteter og demens- og pårørende caféer, hvor man kan deltage sammen eller hver for sig. Derudover er der mulighed for at deltage på forskellige aktiviteter med fokus på fællesskab, nærvær og udeliv.

Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Demenscafeen "Forglem mig ej" i Hillerslev

Cafe for mennesker med en demenssygdom og er tænkt som et samlingssted, hvor også pårørende kan få en god snak med hinanden. 

Mød op sammen med pårørende, ledsager eller besøgsven til hyggeligt samvær, kaffe, fællessang og evt. underholdning.

Cafeen er blevet til i et samarbejde mellem Faaborg - Midtfyn kommune og frivillige fra Ældre Sagen i hhv. Faaborg og på Midtfyn. Derfor er alle velkomne fra hele kommunen.

Ingen tilmelding, så kom og vær med.

Kontakt Bodil Sandager b-sandager@hotmail.com

 

Frivillighedscenter Langeland

Forkælelsesaftener:

  • Torsdag d. 25. april - kl. 17.00 - 19:30 - på Frivillighedscenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
  • Torsdag d. 30. maj - kl. 17.00 - 19:30 - på Frivillighedscenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
  • Torsdag d, 27. juni - kl. 17.00 - 19:30 - på Frivillighedscenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

Oplevelsescaféen:

  • Onsdag d 10. april kl. 14:30 - 16.00: Påskebanko på Frivillighedscenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
  • Onsdag d. 8. maj kl. 12.00 - 15.00: Frokost i Jyttes sommerhus i Fredsmosen
  • Onsdag d. 12. juni kl. 14.00 - 16.00: Kaffe og kage på restaurant Havneblik, Værftsvej 59, 5935 Bagenkop

 

Man kan læse mere om arrangementerne på https://frivilligcenterlangeland.dk/selvhjaelp/demens-parorende-hjaelper-parorende