Aktivitetskalender

Marts 2019

Aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende

Velfærdsteknologi

 

Teknologibiblioteket kommer på besøg:

  •  Mandag den 4. marts kl. 14.00 - 17.00 - på Vissenbjerg Bibliotek, Vestergade 2
    5492  Vissenbjerg

 

  • Onsdag den 20. marts kl. 15-17 - på Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, 5600  Faaborg

 

Teknologibiblioteket præsenterer forskellige teknologiske hjælpemidler til hverdagen, hvis hukommelsen eller overblikket begynder at svigte - og rådgiver om løsninger, der måtte passe til netop dit/ jeres behov. 

Tag gerne også tablet/ Ipad, smartphone/ Iphone med og få råd og hjælp til at bruge og installere hjælpsomme kalender, sms og opkaldsløsninger - samt forskellige apps til den daglige "hjernegymnastik". 

Foredrag/Kurser

 

 

Café

 

Pårørende café  

  • Fredag den 1. marts  i Otterup: Mødelokalet på Plejecenter Bryggergården, Bryggerrivej 20, 5450 Otterup.

Pårørende til demensramte indbydes til at mødes den første fredag i måneden, i tidsrummet 10—12.

Vi drikker kaffe, snakker og har et par hyggelige timer sammen. Det koster 25 kroner at deltage.

Tilmelding senest dagen før til Karen Elise eller Nikita:

 

Pårørendecafé for mænd

  • Den 5. marts kl. 14.30 - 16.30, Vestervænget 113, 5471 Søndersø.

Pårørendecafé for mænd, er for mænd, som har eller har haft pårørende med demens og som ønsker at mødes til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer i et fællesskab med tavshedspligt.

Der er mulighed for at personen med demens følger med og er i Daghøjskolen 5-kanten under mødet.

Vi begynder med kaffe og kage, og demenskoordinator Lone Jensen deltager. Når Lone har bidraget med faglige input, trækker hun sig tilbage, og vi hygger os sammen over en øl.

Det er muligt at spise med til aften.

Pris: 25 kr.

Arrangør: Nordfyns Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen Fyn.

Kræver tilmelding senest torsdagen før til en af følgende:

 

 

Mandagscafé i Nordfyns Kommune

  • 11. marts kl. 16.00 - 18.00 i Tingstedet, Vesterled 45, 5471 Søndersø

Mandagscaféen har til formål at skabe rum og plads til at mennesker med demens og pårørende med demens, eks. ægtefæller, børn og venner, kan komme i et fællesskab, hvor der er fokus på det hyggelige samvær. 

Caféen giver mulighed for en god snak. 

Vi synger, drikker kaffe/the og lytter til de forskellige oplæg.

Til denne mandagscafé kommer Michelle Bellaiche forbi og fortæller om sit liv og karriere, bl.a. som journalist og tv-vært.

Deltagelse koster 50 kr.

Tilmelding senest fredag før caféen til en af følgende:

Kultur

 

Forårsfest

  • Fredag den 22. marts kl. 12.00, på Aktivcentret Glamsbjerg, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg

Program:

  • Fællesspisning
  • Lene og Leo underholder efter spisning med populær musik og spiller op til dans.

Betaling ved tilmelding - på mail: aktivcentretglamsbjerg@gmail.com