Aktivitetskalender

Juni 2019

Aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende

Velfærdsteknologi

 

 

Foredrag/kurser

 

 

Café

 

Pårørendecafé for mænd

  • Den 4. juni kl. 14.30 - 16.30, Vestervænget 113, 5471 Søndersø.

Pårørendecafé for mænd, er for mænd, som har eller har haft pårørende med demens og som ønsker at mødes til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer i et fællesskab med tavshedspligt.

Der er mulighed for at personen med demens følger med og er i Daghøjskolen 5-kanten under mødet.

Vi begynder med kaffe og kage, og demenskoordinator Lone Jensen deltager. Når Lone har bidraget med faglige input, trækker hun sig tilbage, og vi hygger os sammen over en øl.

Det er muligt at spise med til aften.

Pris: 25 kr.

Arrangør: Nordfyns Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen Fyn.

Kræver tilmelding senest torsdagen før til en af følgende:

 

Pårørende café  

  • Fredag den 7. juni i Bogense: Mødelokale 3, Sundhedshuset Skovvej 1, 5400 Bogense.

Pårørende til demensramte indbydes til at mødes den første fredag i måneden, i tidsrummet 10—12.

Vi drikker kaffe, snakker og har et par hyggelige timer sammen. Det koster 25 kroner at deltage.

Tilmelding senest dagen før til Karen Elise eller Nikita:

 

Mandagscafé i Nordfyns Kommune

  • 17. juni kl. 14.30 - 16.30 i Caféen på Vesterbo Plejecenter, Vestervænget 21, 5410 Søndersø.

Mandagscaféen har til formål at skabe rum og plads til at mennesker med demens og pårørende med demens, eks. ægtefæller, børn og venner, kan komme i et fællesskab, hvor der er fokus på det hyggelige samvær. 

Caféen giver mulighed for en god snak. 

Vi synger, drikker kaffe/the og lytter til de forskellige oplæg. 

Denne mandag er der ønskekoncert. 

Tilmelding senest fredag før caféen til en af følgende:

Kultur

 

Sct. Hans Bål

  • Søndag den 23. juni kl. 20.00, på Aktivcentret Glamsbjerg, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg

Ca. kl. 20.00 tændes Sct. Hans Bålet, og der serveres kaffe og brød. 

Det er muligt at prøve et spil Krolf fra kl. 19.00 - 20.00

Kom og vær med.