Aktivitetskalender

Juni 2019

Aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende

Velfærdsteknologi

 Teknologibiblioteket kommer på besøg

 • Torsdag d. 6. juni kl. 16-18 - i Frivilligcenteret, Fredensvej 1, Rudkøbing

 Teknologibiblioteket præsenterer forskellige teknologiske hjælpemidler til hverdagen, hvis hukommelsen eller overblikket begynder at svigte - og rådgiver om løsninger, der måtte passe til netop dit/ jeres behov. 

Tag gerne også tablet/ Ipad, smartphone/ Iphone med og få råd og hjælp til at bruge og installere hjælpsomme kalender, sms og opkaldsløsninger - samt forskellige apps til den daglige "hjernegymnastik". 

Foredrag/kurser

 

Kom på kursus i Demens og Høretab

 •  Den 3. juni kl. 13.00-16.00 udbyder Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Høre (CKV Høre) et 3 timers kursus i demens og høretab.

 Vidste du:

 • både personer med demens og personer med høretab har svært ved at sortere i forskellige lydstimuli
 • andelen af mennesker med høretab er større blandt demente end normalbefolkningen

Høretab hos demente giver en ekstra udfordring i kommunikationen og håndteringen af høreapparater.

 

Kurset bidrager med:

Viden om de mest almindelige problemstillinger i forhold til håndtering af høreapparater samt kommunikation med mennesker med demens og høretab.

Målgruppe:

Medarbejdere med daglig kontakt til borgere med demens eller øget risiko for demens – eksempelvis hjemmepleje, plejecentre m.fl.

                                    

Link til mere om kurset og tilmelding

 CKV Høre varetager for en række fynske kommuner den kommunale opgave vedr. rådgivning og undervisning af borgere med høreproblemer, herunder også borgere med demens. Vi har gennem de senere år specialiseret os i demens og høretab.

 

 

 BLIV DEMENSVEN OG SKAB ET DEMENSVENLIGT FORENINGSLIV

 • Onsdag d. 13. juni kl. 15.00-17.00: Oplæg om demens og demensven på Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing

Mennesker med demens skal bevare deres aktive liv og derfor er det vigtigt - for mennesker med demens og deres pårørende - at flere og flere ønsker at være demensven også i foreningslivet.

 

    Klik her og se programmet for arrangementet

 

Med deltagelse i arrangementet kan du efterfølgende kalde dig demensven. Som demensven og demensvenlig forening forpligter man  sig ikke til noget. Man får blot en grundlæggende viden om sygdommen, som er med til at nedbryde tabuer om demens og skabe rummelige fællesskaber.

 

   Det er gratis at deltage

   Tilmelding skal ske til: kontakt@fcll.dk  eller mobil 22 34 45 33

  

Café

 

Pårørendecafé for mænd

 • Den 4. juni kl. 14.30 - 16.30, Vestervænget 113, 5471 Søndersø.

Pårørendecafé for mænd, er for mænd, som har eller har haft pårørende med demens og som ønsker at mødes til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer i et fællesskab med tavshedspligt.

Der er mulighed for at personen med demens følger med og er i Daghøjskolen 5-kanten under mødet.

Vi begynder med kaffe og kage, og demenskoordinator Lone Jensen deltager. Når Lone har bidraget med faglige input, trækker hun sig tilbage, og vi hygger os sammen over en øl.

Det er muligt at spise med til aften.

Pris: 25 kr.

Arrangør: Nordfyns Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen Fyn.

Kræver tilmelding senest torsdagen før til en af følgende:

 

Pårørende café  

 • Fredag den 7. juni i Bogense: Mødelokale 3, Sundhedshuset Skovvej 1, 5400 Bogense.

Pårørende til demensramte indbydes til at mødes den første fredag i måneden, i tidsrummet 10—12.

Vi drikker kaffe, snakker og har et par hyggelige timer sammen. Det koster 25 kroner at deltage.

Tilmelding senest dagen før til Karen Elise eller Nikita:

 

Mandagscafé i Nordfyns Kommune

 • 17. juni kl. 14.30 - 16.30 i Caféen på Vesterbo Plejecenter, Vestervænget 21, 5410 Søndersø.

Mandagscaféen har til formål at skabe rum og plads til at mennesker med demens og pårørende med demens, eks. ægtefæller, børn og venner, kan komme i et fællesskab, hvor der er fokus på det hyggelige samvær. 

Caféen giver mulighed for en god snak. 

Vi synger, drikker kaffe/the og lytter til de forskellige oplæg. 

Denne mandag er der ønskekoncert. 

Tilmelding senest fredag før caféen til en af følgende:

Kultur

 

Oplevelsescafé:

 • Onsdag d. 12. juni kl. 14.00 - 16.00: Kaffe og kage på restaurant Havneblik, Værftsvej 59, 5935 Bagenkop

 Man kan læse mere om arrangementerne på https://frivilligcenterlangeland.dk/selvhjaelp/demens-parorende-hjaelper-parorende

Sct. Hans Bål

 • Søndag den 23. juni kl. 20.00, på Aktivcentret Glamsbjerg, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg

Ca. kl. 20.00 tændes Sct. Hans Bålet, og der serveres kaffe og brød. 

Det er muligt at prøve et spil Krolf fra kl. 19.00 - 20.00

Kom og vær med. 

Forkælelsesaften:

 • Torsdag d, 27. juni - kl. 17.00 - 19:30 - på Frivillighedscenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

 Man kan læse mere om arrangementerne på https://frivilligcenterlangeland.dk/selvhjaelp/demens-parorende-hjaelper-parorende